TERMENI ȘI CONDIȚII

Ultima actualizare: 03.01.2022

1. INTRODUCERE
Prezentul document (împreună cu toate documentele menţionate în acesta) stabileşte termenii şi condiţiile care guvernează utilizarea acestui site web www.sistemedauer.ro (în continuare „ Site-ul”/ „Site-ul web”).

Vă rugăm să citiţi Termenii și Condițiile, Politica noastră privind modulele cookie şi Politica noastră de confidenţialitate înainte de a utiliza Site-ul web.

Prin accesarea și utilizarea acestui Site web recunoașteți în mod expres caracterul obligatoriu și vă asumați angajamentul de a respecta Termenii și Condițiile şi Politicile privind protecţia datelor.

2. CINE SUNTEM NOI
S.C. TROA PLAST S.R.L (Dauer) este o companie care proiectează, comercializează și montează tâmplării fațade ventilate, balustrade, uși industriale, uși de garaj secționale, pervaze, pergole și alte sisteme de umbrire precum și compartimentări interioare.

3. PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.C. TROA PLAST S.R.L (Dauer) este proprietarul exclusiv al tuturor drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la conținutului Site-ului www.sistemedauer.ro, inclusiv, fără a se limita la, articole, text, clipuri audio și video, mărci comerciale, embleme și modele.

Nicio secțiune din conținutul de proprietate intelectuală al acestui site nu poate fi reprodusă, distribuită sau publicată sub nici o formă sau prin niciun mijloc, fără acordul prealabil scris al S.C. TROA PLAST S.R.L. Prin urmare, vizitatorii Site-ului trebuie să înțeleagă și să consimtă să nu modifice, să nu vândă, să nu distribuie sau să nu creeze lucrări/opere/ derivate, pe baza imaginilor și a informațiilor publicate pe acest Site.

4. UTILIZAREA SITE-ULUI NOSTRU WEB
Prin utilizarea acestui Site web vă obligaţi să ne furnizaţi o adresă de e-mail, o adresă poştală şi/sau alte date de contact corecte şi exacte. Dacă nu ne furnizaţi toate informaţiile de care avem nevoie, este posibil să nu putem să finalizăm comanda dumneavoastră.

S.C. TROA PLAST S.R.L. își rezervă dreptul de a contacta clienții, abonații sau vizitatorii care au consimțit în acest sens, în legătură cu furnizarea serviciilor acesteia.

5. RĂSPUNDERE
S.C. TROA PLAST S.R.L. nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Clientul/Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către S.C. TROA PLAST S.R.L. a oricărei din obligațiile sale conform serviciului oferit.

6. EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

7. DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACEŞTI TERMENI
Avem dreptul de a revizui şi modifica aceşti Termeni în mod ocazional și discreționar.
Aveţi responsabilitatea de a citi în întregime Termenii și Politicile privind protecția datelor, întrucât aplicabili vor fi Termenii și Politicile privind protecția datelor în vigoare în momentul vizitării Site-ului web, respectiv al plasării unei comenzi prin intermediul acestuia.

8. LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA
Utilizarea Site-ului nostru web şi Contractele pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Site web vor fi guvernate de legislaţia romană.
Eventualele litigii care decurg din sau în legătură cu folosirea Site-ului web sau în legătură cu aceste Contracte se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul S.C. TROA PLAST S.R.L. are loc cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE și a legislației naționale în domeniul protecției datelor.
Pentru a cunoaște mai mult detaliile legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați Politica de confidențialitate și Politica de cookies.
De asemenea pentru orice solicitări sau nelămuriri privind protecția datelor vă rugăm să ne contactați la adresa de email: office@sistemedauer.ro.

dauer


Termoizolație pentru încă o generație

Ne definește calitatea, implicarea, transparența și seriozitatea, acestea fiind emblematice pentru noi.

  • Strada Dezrobirii nr. 35
  • Târgu Mureș

  • Telefon: 0740-300.122

Build a free site with Mobirise